Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er et stipend for studenter som vil ta en mastergrad ved University of St.Gallen HSG, et av Europas ledende studiesteder for økonomi og administrasjon.

Stipendet finansieres av Kistefos AS. Christen Sveaas, eier av Kistefos, er selv utdannet ved HSG. ”Stipendordningen uttrykker min takknemlighet for utdannelse og opplevelser ved det tradisjonsrike HSG”, sier Sveaas som gjennom stipendprogrammet ønsker å markedsføre universitetet og de utdannelsesmuligheter som finnes ved HSG, slik at flere norske studenter vil vurdere et studium ved dette universitetet.

Stipendiet er i første rekke rettet mot studenter som har toppkarakterer fra NHH og BI, men er også åpent for studenter med annen bakgrunn. Det er en forutsetning at kandidaten kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

KSMS støtter kandidaten gjennom søkeprosessen til opptak ved University of St.Gallen. Når søknaden er levert er kandidaten velkommen til å søke Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship. Tildeling av opptil 4 stipend skjer etter bekreftet opptak.

      • Opptaksprøver og studier kan gjennomføres på engelsk
      • Stipendordningen KSMS dekker alle direkte studieavgifter beregnet til ca NOK 100.000 for totalt 3 semestre.

KSMS dekker alle studieavgifter ved universitetet.

Det deles ut 4 stipendier pr år basert på stipendkomiteens vurderinger.

Partnerbedrifter

4 internasjonale selskaper har inngått kontrakter om å ta imot uteksaminerte kandidater for intervju for internship i Norge eller Sveits. Partnerbedriftene er Roche Diagnostics, Nestlé, PWC og Bjørn Johansson Associates.

Søknadskjema