Kistefos AS annonserer salg av Phonero

Kistefos, et privat investeringsselskap eid av Christen Sveaas, har inngått en avtale om å selge sin 57 % eierandel i Phonero AS til et nyopprettet selskap kontrollert av Norvestor V.I. LP, et fond forvaltet av Norvestor Equity AS. Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008, og har sett Phonero vokse til å bli Norges nest største teleoperatør på bedriftsmarkedet. Selskapet har nå over 30 000 kunder med over 275 000 aktive abonnement.

Kistefos vil motta et samlet vederlag for sin eierandel på ca. MNOK 758, hvilket innebærer en regnskapsmessig gevinst på ca MNOK 681

Gjennom en reinvestering på ca. MNOK 152, vil Kistefos eie ca. 20 % av aksjene i Phonero etter transaksjonen. Øvrige aksjonærer blir selskapets ledelse, samt eksisterende aksjonærer.

Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, sier «Kistefos har vært en aktiv eier i Phonero siden etableringen i 2008. Siden den gang har selskapet vokst til å bli den største B2B-fokuserte MVNO’en i Norge, med mer enn 30.000 kunder og over 275.000 aktive simkort. På bakgrunn av interesse fra flere aktører i markedet har vi i løpet av 2015 vurdert ulike strategiske alternativer for selskapet. Sammen med Norvestor fant vi en god løsning for eksisterende aksjonærer som er med videre i den nye strukturen. Transaksjonen sikrer oss en IRR på investeringen på mer enn 65 % samtidig som vi blir med videre i et selskap og en sektor vi har tro på. Fjorårets kjøp av Ventelo og ledelsens senere integrasjon har vært svært vellykket og vi synes det er riktig å ta gevinst. Vi ser frem til neste fase med Norvestor – som deler vår erfaring fra investeringer innen både teknologi- og bedriftstjenester».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt investeringsdirektør Gunnar Jacobsen (mobil tlf: 975 91042) eller konsernsjef i Kistefos, Bengt A. Rem (mobil tlf: 940 17171).

 

Oslo, 9. november 2015.

Leading made to order essay crafting service dissertation help | uk advice about essay coming up with

Genetic option, which assures surviving among the fittest from any varieties, is the morphogenetic miraculous by which we humankind came out crawling outside the primordial ooze 40, 000 years in the past, grunted by employing primitive products, stuttered all the way through language advancement, and blossomed by way of the manufacturing emerging trend. Les mer

Kistefos årsregnskap 2014

Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig resultatfremgang i de fleste konsernselskaper.

Den underliggende resultatforbedringen i konsernselskapene har resultert i en god verdiutvikling i selskapene og solid positiv verdiskapning til tross for verdinedgang på aksjene i Western Bulk.

Konsernets likviditet var god med samlede bankinnskudd på NOK 1 521 mill., en økning på NOK 263 mill. fra 30.06.2014. Tilsvarende hadde morselskapet bankinnskudd på NOK 267 mill. sammenlignet med NOK 162 mill. ved halvårsskiftet.

For regnskap, se linkene under:

Kistefos regnskap 2014

Kistefos financial statements 2014

Kistefos – Presentation 2014

Nedkvittering av obligasjonslån

Vi henviser til pressemelding datert 10. desember vedr. plassering av ny obligasjon. Kistefos AS har 19. desember 2014 kvittert ned NOK 100 millioner av selskapets egenbeholdning i KIST01 (ISIN: NO0010650757).

Nytt utestående beløp i KIST01 er NOK 400 millioner.

Kontaktperson: Olav Haugland, CFO, olav.haugland@kistefos.no, +47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09.

Kistefos AS vurderer nytt obligasjonslån

Kistefos AS vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i markedet. Det foreslåtte obligasjonslånet vil være 1-årig og opp til NOK 250 millioner.

Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757) på visse vilkår til kurs 102.50% av pari. Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2014.

 

Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank.

Kontaktperson:

Olav Haugland, CFO, olav.haugland@kistefos.no,

+47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09

 

Download presentation

Kistefos Public Service Fellowship Fund

Harvard Kennedy School Information Session in Oslo

Wednesday, September 17, 2014 at 5:00 Pm until 7:00 PM

 

Harvard Kennedy School will host an information session for prospective students at the Kistefos Office in Oslo, Norway. Attendees will learn about our degree programs, admissions procedures and financial aid opportunities.  In particular, applicants will learn about the Kistefos Public Service Fellowship, which was established to support students from Norway who demonstrate a capacity to lead, commitment to improving governance, academic proficiency, professional experience, leadership potential, demonstrated financial need and the potential to make a significant, positive difference upon returning to Norway. Graduates of the Oslo Handelsgymnasium are especially encouraged to apply.

klikk her for registrering

Phonero kjøper Ventelo

 Mobiltelefoniselskapet Phonero, hvor Kistefos er største eier, blir tre ganger så stort etter oppkjøpet av konkurrenten Ventelo.

 

– Med over én milliard kroner i omsetning blir vi en betydelig aktør og den største utfordreren til Telenor på mobil i bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Thore Berthelsen i Phonero.

Helt siden oppstarten i 2008 har Phonero spist andeler av det norske bedriftsmarkedet. Nå tar selskapet et stort jafs ved å kjøpe den mer enn dobbelt så store konkurrenten Ventelo.

– Vi er i en bransje som krever høyt volum for å skape god lønnsomhet. Oppkjøpet sikrer at vi raskt får et mye større volum, sier Berthelsen.
EN GOD MATCH
Han mener Phonero og Ventelo, som begge ligger i Kristiansand, passer godt sammen.

– Selskapene utfyller hverandre. Ventelo har hatt stor suksess i offentlig sektor, Phonero i privat sektor. Ventelo er god på teknologi og egenproduserte tjenester, Phonero på kundeapplikasjoner og telefoniløsninger. Jeg ser fram til å jobbe sammen med Ventelo-teamet for å skape enda bedre produkter og tjenester for kundene våre, sier Berthelsen.

Etter samtaler gjennom det siste halvåret, og intense forhandlinger i juni, ble partene enige like før helgen. Overtakelsesdato er satt til 31. august.

– Ambisjonen har alltid vært å vokse. Ventelo representerer vårt først oppkjøp av mobilkunder. Fremover skal vi fortsatt vokse organisk, mens vi ser etter nye muligheter for oppkjøp, sier Berthelsen.
FORNØYD EIER
Phoneros hovedaksjonær Kistefos AS garanterer for egenkapitalbehovet i forbindelse med transaksjonen og vil eie i underkant av 60% av Phonero etter oppkjøpet. Kistefos AS er godt fornøyd med utviklingen i selskapet.

– Vi har vært fornøyd med investeringen i Phonero så langt og er glade for å ta del i at Phonero nå tar steget fra organisk til strategisk vekst. Kistefos har vært aktive med IT og Telekom investeringer i mange år og dette er et selskap som passer godt inn i vår portefølje. Sammen med ledelsen griper vi nå muligheten til å skape en sterk utfordrer i det norske telemarkedet, sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.
FORNØYD SELGER
Phonero kjøper Ventelo av Broadnet Holding, som er eiet av det internasjonale private equity-fondet EQT.

– Phonero og Ventelo skaper en sterk og offensiv utfordrer i det norske markedet. Selskapene står godt til hverandre, samtidig som vi er fornøyd med utviklingen i Ventelo. Selskapet er en av markedets fremste leverandører av mobil- og fasttelefoniløsninger i bedriftsmarkedet og til offentlig sektor. Selskapet har god lønnsomhet, et svært kompetent team, gode teknologiske løsninger og sterke markedsposisjoner. Det sammenslåtte selskapet blir dermed en svært slagkraftig aktør, sier Anders Misund, styremedlem i Broadnet Holding og leder av EQT Partners AS i Norge.

DNB Markets, Steinvender, Selmer og EY har vært Phonero sine rådgivere i prosessen.
Om Ventelo
Ventelo er en av Norges ledende leverandører av komplette fasttelefoni- og mobiltelefoniløsninger til privat næringsliv og offentlig sektor. Ventelo AS har hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, og Kristiansand. Ventelo hadde driftsinntekter på 784 millioner kroner i 2013.

Om Phonero
Phonero ble etablert i 2008 og tilbyr gode og kostnadseffektive løsninger til bedrifter og offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet hadde driftsinntekter på 318 millioner kroner i 2013.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Thore Berthelsen i Phonero: 404 00 000 / thore.berthelsen@phonero.no

Investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos: 975 91 042

Partner Anders Misund i EQT: 995 75 353