Kistefos AS – Press release

Kistefos AS, a privately held investment company owned by Christen Sveaas, has today entered into an agreement to purchase Western Bulk Chartering AS a 100% owned subsidiary of Western Bulk ASA for an enterprise value of MUSD 47 subject to certain conditions. The cash consideration to be paid amounts to MUSD 16.

For further information on the transaction, please see press release issued by Western Bulk ASA at 11:58 on February 1st 2016.

Kistefos AS annonserer salg av Phonero

Kistefos, et privat investeringsselskap eid av Christen Sveaas, har inngått en avtale om å selge sin 57 % eierandel i Phonero AS til et nyopprettet selskap kontrollert av Norvestor V.I. LP, et fond forvaltet av Norvestor Equity AS. Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008, og har sett Phonero vokse til å bli Norges nest største teleoperatør på bedriftsmarkedet. Selskapet har nå over 30 000 kunder med over 275 000 aktive abonnement.

Kistefos vil motta et samlet vederlag for sin eierandel på ca. MNOK 758, hvilket innebærer en regnskapsmessig gevinst på ca MNOK 681

Gjennom en reinvestering på ca. MNOK 152, vil Kistefos eie ca. 20 % av aksjene i Phonero etter transaksjonen. Øvrige aksjonærer blir selskapets ledelse, samt eksisterende aksjonærer.

Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, sier «Kistefos har vært en aktiv eier i Phonero siden etableringen i 2008. Siden den gang har selskapet vokst til å bli den største B2B-fokuserte MVNO’en i Norge, med mer enn 30.000 kunder og over 275.000 aktive simkort. På bakgrunn av interesse fra flere aktører i markedet har vi i løpet av 2015 vurdert ulike strategiske alternativer for selskapet. Sammen med Norvestor fant vi en god løsning for eksisterende aksjonærer som er med videre i den nye strukturen. Transaksjonen sikrer oss en IRR på investeringen på mer enn 65 % samtidig som vi blir med videre i et selskap og en sektor vi har tro på. Fjorårets kjøp av Ventelo og ledelsens senere integrasjon har vært svært vellykket og vi synes det er riktig å ta gevinst. Vi ser frem til neste fase med Norvestor – som deler vår erfaring fra investeringer innen både teknologi- og bedriftstjenester».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt investeringsdirektør Gunnar Jacobsen (mobil tlf: 975 91042) eller konsernsjef i Kistefos, Bengt A. Rem (mobil tlf: 940 17171).

 

Oslo, 9. november 2015.

Leading made to order essay crafting service dissertation help | uk advice about essay coming up with

Genetic option, which assures surviving among the fittest from any varieties, is the morphogenetic miraculous by which we humankind came out crawling outside the primordial ooze 40, 000 years in the past, grunted by employing primitive products, stuttered all the way through language advancement, and blossomed by way of the manufacturing emerging trend. Les mer

Kistefos årsregnskap 2014

Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig resultatfremgang i de fleste konsernselskaper.

Den underliggende resultatforbedringen i konsernselskapene har resultert i en god verdiutvikling i selskapene og solid positiv verdiskapning til tross for verdinedgang på aksjene i Western Bulk.

Konsernets likviditet var god med samlede bankinnskudd på NOK 1 521 mill., en økning på NOK 263 mill. fra 30.06.2014. Tilsvarende hadde morselskapet bankinnskudd på NOK 267 mill. sammenlignet med NOK 162 mill. ved halvårsskiftet.

For regnskap, se linkene under:

Kistefos regnskap 2014

Kistefos financial statements 2014

Kistefos – Presentation 2014

Nedkvittering av obligasjonslån

Vi henviser til pressemelding datert 10. desember vedr. plassering av ny obligasjon. Kistefos AS har 19. desember 2014 kvittert ned NOK 100 millioner av selskapets egenbeholdning i KIST01 (ISIN: NO0010650757).

Nytt utestående beløp i KIST01 er NOK 400 millioner.

Kontaktperson: Olav Haugland, CFO, olav.haugland@kistefos.no, +47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09.

Kistefos AS vurderer nytt obligasjonslån

Kistefos AS vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i markedet. Det foreslåtte obligasjonslånet vil være 1-årig og opp til NOK 250 millioner.

Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757) på visse vilkår til kurs 102.50% av pari. Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2014.

 

Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank.

Kontaktperson:

Olav Haugland, CFO, olav.haugland@kistefos.no,

+47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09

 

Download presentation

Kistefos Public Service Fellowship Fund

Harvard Kennedy School Information Session in Oslo

Wednesday, September 17, 2014 at 5:00 Pm until 7:00 PM

 

Harvard Kennedy School will host an information session for prospective students at the Kistefos Office in Oslo, Norway. Attendees will learn about our degree programs, admissions procedures and financial aid opportunities.  In particular, applicants will learn about the Kistefos Public Service Fellowship, which was established to support students from Norway who demonstrate a capacity to lead, commitment to improving governance, academic proficiency, professional experience, leadership potential, demonstrated financial need and the potential to make a significant, positive difference upon returning to Norway. Graduates of the Oslo Handelsgymnasium are especially encouraged to apply.

klikk her for registrering