Oppføringer av Kistefos

Kistefos AS – nytt obligasjonslån

Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 14. november samt å bistå med refinansieringen av KIST02 PRO, selskapets utestående obligasjonslån. Selskapet har til hensikt å utstede et nytt 3-årig senior usikret obligasjonslån i NOK etter investormøtene. Som en del av refinansieringen vil selskapet tilby […]

Kistefos selger sine aksjer i Phonero

Kistefos har i dag, sammen med øvrige aksjonærer, solgt 100 % av aksjene i Phonero til Telia Company AB («Telia»). Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008. I eierperioden har Phonero vokst til å bli Norges nest største tjenesteleverandør på bedriftsmarkedet, med over 30 000 […]

Kistefos selger sine aksjer i Bergmoen AS og Gardermoen Forum AS

Kistefos har i dag solgt alle sine aksjer, 57 %, i tomteutviklingsselskapene Bergmoen AS og Gardermoen Forum AS til et nyopprettet selskap for 392 millioner kroner, hvorav 187 millioner kroner betales kontant og det resterende i aksjer i det nyopprettede selskapet. Kistefos vil eie 30 % av kjøperselskapet og være den største enkeltaksjonæren. Kjøperselskapet har gjennomført […]

Kistefos halvårsrapport – 1. halvår 2016

Vedlagt følger halvårsrapport for 1. halvår 2016. Kistefos 1H 2016 w10295370a WATER FILTERS: Use state of the art technology to help remove Chlorine, Lead, Mercury, Cadmium, and Thallium.w10295370a . SIX MONTHS WATER FILTER SERVICE LIFE: The real filter lifespan depends on water quality and level of contaminants, but for best filtration results, please replace the […]

Kistefos årsresultat 2015

Kistefos publiserte sitt årsresultat for 2015, 1. juni.  Konsernresultatet for 2015 viser et resultat etter skatt på NOK 557 mill., en forbedring på NOK 304 mill. fra året før.Datterselskapet Advanzia Bank S.A (60,3% eiet) som ikke er konsolidert i konsernregnskapet leverte et resultat etter skatt på NOK 318 mill. i 2015. Det ble i 2015 […]

Kistefos AS – Press release

Kistefos AS, a privately held investment company owned by Christen Sveaas, has today entered into an agreement to purchase Western Bulk Chartering AS a 100% owned subsidiary of Western Bulk ASA for an enterprise value of MUSD 47 subject to certain conditions. The cash consideration to be paid amounts to MUSD 16. For further information […]

Phonero

Phonero is a privately owned MVNO providing telecommunication services to Norwegian small and medium business customers. Phonero has its headquarters in Kristiansand with regional offices in Oslo, Stavanger, Bergen and Trondheim. With a strong salesforce and excellent customer support, the company has achieved steady high growth, becoming a sizable Norwegian telecommunication player. From being a […]

Kistefos AS annonserer salg av Phonero

Kistefos, et privat investeringsselskap eid av Christen Sveaas, har inngått en avtale om å selge sin 57 % eierandel i Phonero AS til et nyopprettet selskap kontrollert av Norvestor V.I. LP, et fond forvaltet av Norvestor Equity AS. Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008, og har sett Phonero vokse til […]

yA Holding ASA

yA Holding ASA was founded in 2006 and provides consumer finance services in the Norwegian market  yA Bank AS, the primary subsidiary of yA Holding ASA, is an online bank with licenses issued by Norwegian authorities and is subject to Norwegian supervision. yA Bank provides non-secured consumer loans, credit cards and loan insurance products. At […]