Oppføringer av intellicom

TradeIX announces USD16m A round

ING Ventures leads USD16m Series A investment in TradeIX, the world’s first open platform for trade finance  June 21, 2018 (Amsterdam, London) – TradeIX announced today it has closed a new investment round of USD 16 million led by ING Ventures, the venture capital arm of ING Bank. The Series A investment was done by […]

Vellykket plassering av nytt usikret obligasjonslån

Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner med forventet forfallsdato 8. november 2021. Obligasjonen vil bli søkt notert på Nordic ABM. Nettoprovenyet fra den nye obligasjonen vil bli benyttet til delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet. I forbindelse med plasseringen av […]

Kistefos AS – Nytt obligasjonslån og investormøter

Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 30. oktober 2017. Avhengig av blant annet rådende markedsforhold, vil et nytt NOK-denominert senior usikret obligasjonslån med flytende rente og forventet løpetid på fire år kunne følge. I forbindelse med den mulige utstedelsen vil selskapet vurdere å […]