Kistefos AS annonserer salg av Phonero

Kistefos, et privat investeringsselskap eid av Christen Sveaas, har inngått en avtale om å selge sin 57 % eierandel i Phonero AS til et nyopprettet selskap kontrollert av Norvestor V.I. LP, et fond forvaltet av Norvestor Equity AS. Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008, og har sett Phonero vokse til å bli Norges nest største teleoperatør på bedriftsmarkedet. Selskapet har nå over 30 000 kunder med over 275 000 aktive abonnement.

Kistefos vil motta et samlet vederlag for sin eierandel på ca. MNOK 758, hvilket innebærer en regnskapsmessig gevinst på ca MNOK 681

Gjennom en reinvestering på ca. MNOK 152, vil Kistefos eie ca. 20 % av aksjene i Phonero etter transaksjonen. Øvrige aksjonærer blir selskapets ledelse, samt eksisterende aksjonærer.

Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, sier «Kistefos har vært en aktiv eier i Phonero siden etableringen i 2008. Siden den gang har selskapet vokst til å bli den største B2B-fokuserte MVNO’en i Norge, med mer enn 30.000 kunder og over 275.000 aktive simkort. På bakgrunn av interesse fra flere aktører i markedet har vi i løpet av 2015 vurdert ulike strategiske alternativer for selskapet. Sammen med Norvestor fant vi en god løsning for eksisterende aksjonærer som er med videre i den nye strukturen. Transaksjonen sikrer oss en IRR på investeringen på mer enn 65 % samtidig som vi blir med videre i et selskap og en sektor vi har tro på. Fjorårets kjøp av Ventelo og ledelsens senere integrasjon har vært svært vellykket og vi synes det er riktig å ta gevinst. Vi ser frem til neste fase med Norvestor – som deler vår erfaring fra investeringer innen både teknologi- og bedriftstjenester».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt investeringsdirektør Gunnar Jacobsen (mobil tlf: 975 91042) eller konsernsjef i Kistefos, Bengt A. Rem (mobil tlf: 940 17171).

 

Oslo, 9. november 2015.

yA Holding ASA

yA Holding ASA was founded in 2006 and provides consumer finance services in the Norwegian market 

yA Bank AS, the primary subsidiary of yA Holding ASA, is an online bank with licenses issued by Norwegian authorities and is subject to Norwegian supervision. yA Bank provides non-secured consumer loans, credit cards and loan insurance products. At the end of the third quarter of 2015, yA Bank had more than 120 00 clients and outstanding loans to customers totalled NOK 3.5 bn.

Kistefos initially invested in yA Holding in 2011, acquiring an ownership stake of 24%. In 2014, Kistefos increased its ownership to just below 30%. In 2015, the two wholly-owned subsidiaries, yA Bank AS and MetaTech AS, were sold to the Nordic Capital backed Resurs Bank AB. The transaction closed in October 2015 and the proceeds were distributed to the shareholders.

Kistefos was during the ownership period an active owner through representation on the board of directors. The investment yielded a very strong return for Kistefos