Vellykket plassering av nytt obligasjonslån

Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 650 millioner med forfallsdato 16. desember 2016. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til refinansiering, herunder delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og av eksisterende bankgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet, herunder investeringer.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har Kistefos AS kjøpt tilbake NOK 172 millioner i det eksisterende obligasjonslånet KIST01 PRO (ISIN: NO0010650757) til kurs 106% av pari.

Tilretteleggere var Pareto Securities og Swedbank First Securities.
Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, haugland@kistefos.no
+4723117000, +4791541809