Vellykket plassering av nytt obligasjonslån

Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 650 millioner med forfallsdato 16. desember 2016. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til refinansiering, herunder delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og av eksisterende bankgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet, herunder investeringer.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har Kistefos AS kjøpt tilbake NOK 172 millioner i det eksisterende obligasjonslånet KIST01 PRO (ISIN: NO0010650757) til kurs 106% av pari.

Tilretteleggere var Pareto Securities og Swedbank First Securities.
Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, haugland@kistefos.no
+4723117000, +4791541809

Kistefos vurderer ny obligasjon

Kistefos AS har startet forberedelsen med utstedelse av en ny obligasjon i markedet.

Obligasjonslånet vil være 3-årig og ha en ramme på MNOK 750. Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757). Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2013.

Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank First Securities.
For ytterligere informasjon vises til investor presentasjon tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, haugland@kistefos.no,
Tel: +4723117000
mobil +4791541809